Pris för trafikansvarig

Priser trafikansvarig

Konsultex är ditt ledande val när det kommer till att förmedla kvalificerade trafikansvariga konsulter till transportföretag. Med en djup förståelse för branschens behov och utmaningar, står Konslutex ut genom att erbjuda de mest konkurrenskraftiga priserna på marknaden.

Priserna för våra tjänster är individuellt anpassade för att säkerställa att varje klient får precis det stöd och den expertis som behövs för deras unika situation. Detta innebär att vi tar hänsyn till en rad faktorer, inklusive företagets storlek, specifika behov, och den omfattning av tjänster som efterfrågas.

För att ge en uppfattning om våra priser börjar de från 4500 kr per månad. Detta utgångspris ger en solid grund för våra klienter att förstå kostnadsstrukturen, samtidigt som det lämnar utrymme för anpassning baserat på de specifika tjänster och expertis som krävs.

Vi uppmanar alla intresserade transportföretag att begära en personlig offert. Genom att göra detta kan vi tillsammans utforska era behov mer detaljerat och erbjuda en skräddarsydd lösning som bäst passar era krav.

Konslutex är engagerade i att erbjuda inte bara de bästa priserna utan också oöverträffad service och expertis. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa er att navigera i transportbranschens komplexa landskap med en trafikansvarig konsult som verkligen förstår era behov.

Priser på yrkestrafiktillstånd

Här kommer en lista på Transportstyrelsens alla priser för yrkestrafiktillstånd från deras hemsida.

Yrkestrafik avgifter

Yrkesmässig trafik får drivas endast av den som har ett sådant tillstånd. Taxitrafik får bedrivas endast av den som har taxitrafiktillstånd. För att pröva ansökningar om bland annat yrkestrafiktillstånd, taxitrafiktillstånd, transporttillstånd eller undantag från regelverken tar Transportstyrelsen ut en avgift.

Produkt/tjänstAvgift
Tillstånd för yrkesmässig trafik 8 500 kr
Tillstånd för yrkesmässig trafik och Internationella gods- eller persontransporter (gemenskapstillstånd) vid samtidig ansökan8 500 kr
Gemenskapstillstånd när den som ansöker redan har tillstånd för yrkesmässig trafik, eller vid förnyelse av gemenskapstillstånd1 400 kr 
Tillstånd till linjetrafik inom EES 5 900 kr
Tillstånd till linjetrafik utanför EES 14 200 kr
Förartillstånd för förare från tredje land4 300 kr
Transportstillstånd för transport av gods
utanför EU/EES
1 500 kr
Internationellt godstrafiktillstånd/
flyttgodstillstånd CEMT
100 kr

Utfärdande av färddeklaration som
kontrolldokument (way-bill och interbus) för

 

1-5 häften:
3 300kr
6-10 häften:
4 900 kr
Fler än 10 häften:
6 500 kr

Tillstånd för biluthyrning2 500 kr
Tillstånd att driva redovisningscentral för taxitrafik18 000 kr
Tillstånd till taxitrafik8 500 kr
Ansökan om taxiförarlegitimation2 700 kr
Förhandsbesked för taxiförarlegitimation1 700 kr
Tillverkning av taxiförarlegitimation250 kr
Utgivande av tidigare ogiltig taxiförarlegitimation400 kr
Undantag från föreskrifter om taxiförarlegitimation1 500 kr
Undantag för föreskrifter om prov i yrkeskunnande för taxitrafik och för prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik4 300 kr 
Undantag från föreskrifter om yrkesförarkompetens1 500 kr
Undantag från medicinska krav för innehav
av taxiförarlegitimation
600 kr 
Övriga undantag enligt yrkestrafikförordningen och taxitrafikförordningen, och föreskrifter meddelade med stöd av dessa2 900 kr

Prövning av ansökan om typgodkännande eller ändring i typgodkännande för färdskrivare eller färdskrivarkort

De avgifterna ska även tas ut för inledande kontroll av tillverkarna

Utöver avgiften och den löpande timtaxan ska tillverkaren också betala en avgift som motsvarar Transportstyrelsens konsultkostnader i samband med typgodkännande

3 400 kr samt Löpande timtaxa:
1 700 kr

Utfärdande av funktionsintyg

Utöver avgiften och den löpande timtaxan ska tillverkaren också betala en avgift som motsvarar Transportstyrelsens konsultkostnader i samband med typgodkännande

Löpande timtaxa:
1 700 kr
Certifikat för tillverkning av kryptiska nycklar,  digitala färdskrivare och färdskrivarkortÅrlig avgift på
400 000 kr
Tillverkning av färdskrivarkort240 kr

Källa Transportstyrelsen LÄNK