26 frågor och svar om yrkestrafiktillstånd

Innehållsförteckning

Här är några mycket vanliga frågor om yrkestrafiktillstånd samt svaren som kan hjälpa dig att förstå lite bättre vad detta tillstånd kräver och handlar om.

Behöver ni en trafikansvarig omgående till ert företag  klicka HÄR

1. Vad är ett yrkestrafiktillstånd?

Svar: Det här är ett tillstånd som innebär att innehavaren har rätten att bedriva trafik som är yrkesmässig. Det kallas också för trafiktillstånd.

2. Hur kollar man trafiktillstånd?

Svar: Om du har ett företags organisationsnummer kan du knappa in det på Transportstyrelsens hemsida Här. Då kommer du att få upp information där du ser om företaget har ett tillstånd. Om du är osäker på företagets organisationsnummer kan du söka efter det via Bolagsverket hemsida där denna information finns tillgänglig för alla.

3. Kan man låna trafiktillstånd?

Svar: Nej, det går inte att låna ett trafiktillstånd. Den som har ett tillstånd kan heller inte hyra ut detta. Men det går bra att ha flera som är trafikansvariga på samma företag. Det går också att ha flera fordon kopplade till ett trafiktillstånd.

4. När behövs yrkestrafiktillstånd?

Svar: Om du ska bedriva yrkesmässig trafik behöver du ett trafiktillstånd för detta. Det här är trafik som innefattar bilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon såväl som traktorer. Om en förare kommer att köra fordonet mot betalning för att transportera gods eller transporter måste det finnas ett tillstånd för detta arbete.

5. Måste trafiktillståndet finnas i fordonet?

Svar: Det här är en viktig fråga! Ja, du ska alltid se till att de fordon som används inom verksamheten har en kopia av trafiktillståndet på plats. Det behövs om Polisen ber att få se det. Om det inte finns något yrkestrafiktillstånd i fordonet kan Polisen välja att avbryta transporten.

6. Var ansöker man om yrkestrafiktillstånd?

Svar: För att ansöka om yrkestrafiktillstånd måste du vända dig till Transportstyrelsen som är den tillståndsmyndighet som ger den här typen av tillstånd. Det är Transportstyrelsen som kommer att pröva om den som ansöker kan anses vara lämplig att leda och driva ett företag inom sektorn trafik.

7. Är trafiktillstånd och yrkestrafiktillstånd samma sak?

Svar: Ja, det här är samma sak.

8. Kan ett trafiktillstånd återkallas?

Svar: Absolut! Trafiktillståndet kan återkallas när det finns skäl till detta. Om ett företag inte längre lever upp till kraven om gott anseende har Transportstyrelsen rätten att dra tillbaka trafiktillståndet. Ett företag måste ha en trafikansvarig som matchar dessa krav. Men det är inte bara en trafikansvarig konsult som måste leva upp till kraven.

Andra som jobbar inom och påverkar verksamheten ska också bete sig på rätt sätt. Om trafikansvarig eller någon annan med inflytande över verksamheten inte längre lever upp till kraven om gott anseende kan det leda till att tillståndet dras tillbaka.

När det gäller en person betyder det omedelbart att den här personen inte längre får fungera som yrkestrafikkonsult. Personen får heller inte ha uppgifter som påverkar företagets drift vad gäller själva yrkestrafiken.

9. Vilka krav finns för yrkestrafiktillståndet?

Svar: Det finns fyra huvudpunkter som krävs av den som vill få ett yrkestrafiktillstånd och de är:

1. Gott anseende

2. Ekonomiska resurser

3. Yrkeskunnande

4. Etablering

10. Hur tar man trafiktillstånd?

Svar: Först och främst bör du se på vilken kunskap som krävs för provet som du tar hos Trafikverket. Du kan också se om det är så att du inte behöver ta provet eller bara delar av det. Du ska delge Transportstyrelsen den information de behöver för att besluta om du får trafiktillstånd eller inte. Det betyder att de måste få provresultaten från de 2 delproven hos Trafikverket eller andra dokument som styrker att du inte behöver ta provet.

När Transportstyrelsen har fått alla uppgifter från dig och du har betalt avgiften för deras prövningsprocess får du vänta några veckor på svar. Om du däremot väljer att jobba med en trafikansvarig konsult kan du komma igång på en gång.

11. Hur länge gäller ett yrkestrafiktillstånd?

Svar: Ditt yrkestrafiktillstånd gäller tillsvidare. Det kan dock dras tillbaka om du skulle bryta mot någon av reglerna för ett godkänt trafiktillstånd. I vissa fall kan man också begränsa detta tillstånd till en viss tidsperiod.

12. Hur länge är yrkeskunnandeprovet giltigt?

Svar: Ett godkänt yrkeskunnande prov för gods och persontransport är giltigt under 3 månader. Tidigare var giltighetstiden 1 månad men det har Transportstyrelsen ändrat på. Om du klarar ett prov men inte det andra har du alltså 3 månader på dig att få till de 2 godkända prov som krävs för att du ska bli godkänd som trafikansvarig.

13. Hur kan jag anmäla fordon till trafiktillståndet?

Svar: Det gör du enkelt direkt online med ett BankID eller e-legitimation på Transportstyrelsens hemsida. Det finns e-tjänster på deras hemsida som är till för att anmäla fordon som ska användas inom yrkesmässig trafik.

14. Vad händer om vi bedriver yrkestrafik utan tillstånd?

Svar: Om du blir dömd för olaga yrkesmässig trafik då du bedriver verksamheten utan trafiktillstånd kan det leda till böter eller fängelse i upp till ett års tid.

15. Vad kostar ett yrkestrafiktillstånd?

Svar: 8500kr.

Om du ska ansöka om trafiktillstånd för godstrafik får du räkna med en kostnad på 8500 kronor. Därefter får du betala 1600 kronor per år för en tillsynsavgift. Det kostar också 640 kronor att ta delprov för Yrkeskunnande Gods. Om du tar provet efter klockan 18.00 på vardagar eller på helgen kostar det 830 kronor. Fler priser finns HÄR

16. Vilken myndighet utfärdar trafiktillstånd?

Svar: Transportstyrelsen

17. Kan jag köpa trafiktillstånd?

Svar: Du kan inte köpa trafiktillstånd men du kan få hjälp med trafikansvarig konsult för ditt yrkestrafiktillstånd. Det här är ett smidigt sätt att få ordning på yrkestrafiktillståndet utan att behöver gå igenom långsamma och krångliga processer.

18. Vad heter trafiktillstånd på engelska?

Svar: Trafiktillstånd på engelska är transport license. Det kan också kallas för Motor Carrier Permit.

19. Behöver jag trafiktillstånd för taxi?

Svar: Ja, för att bedriva taxiverksamhet krävs det ett trafiktillstånd då detta innebär att den som kör får betalt för att transportera människor.

20. Var finns det blankett för ansökan om trafiktillstånd?

Svar: Du finner blanketter på Transportstyrelsens hemsida. Det går att skriva ut och skicka in manuellt eller använda e-tjänster där du fyller i blanketter direkt online.

21. Vem står på trafiktillståndet?

Svar: Om du ansöker om trafiktillstånd för dig själv personligen står det i ditt namn. Om det är för en juridiskt person, det vill säga ett företag eller förening, är det utställt på den juridiska personen.

22. Hur bokar jag examensprov för trafiktillstånd?

Svar: Du kan boka in ditt examensprov för ett trafiktillstånd direkt på Trafikverkets hemsida. Provet kommer du att skriva på ett av Trafikverkets förarprovskontor. Kom ihåg att ta med dig en godkänd identitetshandling för att bevisa att du är du när du ska skriva provet.

23. När får jag examensbeviset för yrkestrafikansvarig?

Svar: När du har fått godkänt på de två olika delarna av provet för trafikansvarig kommer ditt examensbevis att skickas till dig med vanlig post.

24. Måste jag ta båda proven samma dag?

Svar: Det går bra att skriva de två proven vid olika tillfällen. Och sedan maj 2020 har du 3 månader på dig att bli klar med detta då det första provresultatet kommer att gälla i 3 månader efter att du klarar provet.

25. Hur kan jag bedriva yrkestrafik utomlands?

Svar: Om du vill bedriva yrkesmässig trafik utomlands måste du se till att du har tillstånd enligt internationella regler för detta. Ibland måste du ha särskilda transporttillstånd för att kunna utföra transporter med fordon som är registrerade i Sverige. Det här är viktigt att vara medveten om då du planerar en verksamhet som ska fungera utanför Sveriges gränser.

26. Vad händer när jag har tagit provet för trafikansvarig?

Svar: Då du har tagit båda proven för yrkestrafiktillstånd och har blivit godkänd är det dags att skicka ansökan till Transportstyrelsen. Det är nu du kommer att betala avgiften för handläggning och sedan får du vänta på att få ditt trafiktillstånd skickat till dig. Det här kan ta mer eller mindre tid beroende på de handläggningstider som Transportstyrelsen har då du skickar in din ansökan

Ronnie Carlsson
Ronnie Carlsson
Med över 20 år i transportbranschen har Ronnie Carlsson etablerat sig som en veteran inom området. Sedan 2009 har han specialiserat sig som konsult med fokus på trafikansvariga, där han framgångsrikt har bistått flera företag i processen att säkra sina yrkestrafiktillstånd. Hans omfattande erfarenhet och djupgående förståelse för branschens krav gör honom till en ovärderlig resurs för alla som söker expertis inom detta fält.