Så ansöker du om trafiktillstånd

För att få tillstånd för din transportverksamhet måste du följa följande steg:

 1. Utbildning som trafikansvarig Inledningsvis behöver du genomgå en relevant utbildning som trafikansvarig hos Transportstyrelsen och därefter avlägga ett prov. Efter godkänt resultat erhåller du ett certifikat som bevisar din kompetens som trafikansvarig för ditt företag. Har ni inte tid eller möjlighet att ta provet kan ni under en period ta en trafikansvarig konsult, klicka här för pris.
 2. Bokning av Prov: Nästa steg är att boka en tid för det obligatoriska provet hos Trafikverket. Detta prov är avgörande för att gå vidare i processen.
 3. Ansökan om Trafiktillstånd: Efter att du har genomfört och godkänts i provet, är det dags att skicka in din ansökan om trafiktillstånd till Transportstyrelsen. Det är viktigt att din ansökan är komplett och korrekt ifylld för att undvika förseningar.
 4. Avgift för Ansökan: En avgift måste betalas i samband med ansökan om tillståndet. Denna avgift är en del av ansökningsprocessen. Priser finns här
 5. Avvaktan på Beslut: När alla nödvändiga handlingar är inskickade, kommer en handläggningstid att följa där du behöver vänta på beslut från myndigheterna. Denna process kan ta några veckor.

Genom att följa dessa steg noggrant, underlättar du processen för att få ditt eftertraktade trafiktillstånd

Då du ansöker som privatperson

Om du ska ansöka om trafiktillståndet för dig personligen så ska det vara utställt i ditt namn. Det kommer också att ha ditt personnummer. Du får också tala om vem eller vilka som kommer att fungera som trafikansvarig och hur ni förhåller er till varandra.

Ansökningen ska ha med viktig information som var transportverksamheten bedrivs och var företaget lagrar sin information. Du måste också redogöra för verksamhetens ekonomi och den här informationen måste styrkas av en auktoriserad person.

Då du ansöker som juridisk person, det vill säga företag eller förening

När du ansöker om yrkestrafiktillstånd för juridisk person kommer du istället att ansöka i företagets namn. Då får du ange organisationsnummer hellre än personnummer. Om tillståndet ska vara för ett aktiebolag ska du även ge information om bolaget som till exempel en förteckning över aktieägare.

En ekonomiskt förening ska skicka med stämmoprotokoll och information om firmateckning såväl som insats. Det är viktigt att du går igenom noga vilka handlingar som ska vara med för att inte få bakläxa varpå det kan ta ännu längre tid att få trafiktillstånd.

Den ekonomiska redovisningen

För att få yrkestrafiktillstånd måste Transportstyrelsen få information om ekonomin. Det ska till exempel framgå hur många fordon som ingår i verksamheten. För ett fordon måste du ha kapital och reserv på 9 000 euro. För ett fordon till krävs det ytterligare 5000 euro som reserv.

Transportstyrelsen ser alltid individuellt på varje fall för att se om kraven om gott anseende uppfylls. Det kan vara minus om du har skulder registrerade hos Kronofogden. Samma sak gäller tidigare konkurser i ditt namn.

Det är också mycket viktigt att du inte har fått en fällande dom i Sverige eller annat EU-land för överträdelser av kör- och vilotidsregler. Du får heller inte ha fällts i domstol för att ha brutit mot bestämmelser om arbetstid eller användning av registreringsutrustning.

Observera – Oavsett om du ansöker för dig personligen eller för företaget är det viktigt att du får den ekonomiska informationen styrkt av en person som är auktoriserad. Transportstyrelsen godkänner bara redovisningskonsulter som är medlemmar i och auktoriserade av FAR, SRF-konsulterna eller Revisorsinspektionen.

Anmälan av fordon

När din ansökan om trafiktillstånd har blivit godkänd av Transportstyrelsen kan du börja registrera de fordon som kommer att användas. Det här kan du enkelt göra direkt online med e-tjänsten som kallas för Fordon i yrkestrafik.

Om du inte blir godkänd

Om du eller det företag som du vill få yrkestrafiktillstånd för inte godkänns kommer Transportstyrelsen skicka en underrättelse om detta. Det här sker om personen eller företaget som ansöker inte lever upp till kraven.

En underrättelse kan bero på:

 • · Att du finns med i Polisens belastningsregister eller i deras misstankeregister.
 • · Att du även företräder ett annat företag som har gått i konkurs eller dras med stora skulder.
 • · Att du har skulder registrerade hos Kronofogden eller att ditt skattekonto visar ett rejält minus.

Om du inte skulle bli godkänd kan du antingen försöka igen efter att ha rättat till det som ledde till underrättelsen. Alternativt kan du låta en annan person ansöka om trafiktillståndet. Lägg dock märke till att underrättelsen också kan innebära olämplighetstid. Under olämplighetstiden får personen eller företaget som underrättelsen gäller inte syssla med yrkestrafik

Det goda anseendet är viktigt

När en ansökan om trafiktillstånd skickas in ser man på det där med gott anseende. För att komma fram till om du eller ditt företag lever upp till kraven kommer Transportstyrelsen att hämta information från:

 • · Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister
 • · Vägtrafikregistret
 • · Bolagsverkets register
 • · Kronofogdens register
 • · Skatteverket
 • · Åklagarmyndigheten
 • · Konkursförvaltare

Det är viktigt att förstå att kravet om gott anseende inte försvinner för att ni blir godkända och får tillstånd.

Det är viktigt att de som jobbar inom verksamheten som yrkesförare sköter sig och håller sig till reglerna. Om företaget eller specifika personer blir dömda för brott mot regler om kör- och vilotider, arbetstider eller på andra sätt bryter mot trafikregler kan det leda till att trafiktillståndet dras in.

Om överträdelser sker bör en uppföljning genast göras. Om företaget inte tar tag i det inträffade kan det leda till att VD såväl som styrelse blir olämpligförklarade.

Examensprovet för yrkesmässig trafik

Vad gäller kraven om yrkeskunnande så måste den som får trafiktillstånd kunna bevisa med ett skriftligt prov att han har kunskapen. Det är Trafikverket som ger provet som består av två delar. Del 1 är ett flervalsfrågeprov med 40 uppgifter. Del 2 är 20 uppgifter med fallstudier. För att förbereda dig för provet kan du ta en utbildning särskilt för detta.

Det är inte samma prov för den som ska jobba med gods som för den som ska köra personer i taxi eller buss. Det betyder att du måste förbereda dig med rätt utbildning för det prov som du kommer att ta.

Det finns dock vissa generella regler som gäller för båda proven. För att bli godkänd måste du ha grundläggande kunskaper inom:

 • · Trafiksäkerhet
 • · Handelsrätt
 • · Civilrätt
 • · Skatterätt
 • · Marknadstillträde
 • · Ekonomisk ledning av en verksamhet
 • · Tekniska driftsförhållanden och normer

Allt det här är sådant som du kan lära dig med en utbildning som ges av företag eller branschorganisationer.

Måste alla genomföra examensprovet?

Det finns personer som kan bli beviljade trafiktillståndet och få uppgiften som trafikansvarig konsult ”trafikkonsult” utan att genomföra examensprovet. Om du kan bevisa att du har genomfört en gymnasieutbildning eller utbildning på högre nivå som täcker trafiksäkerhet, ekonomisk ledning av verksamhet, företagsledning, rättsregler samt de tekniska normerna och driftsförhållandena kanske du inte behöver ta proven.

I vissa fall kan personer med rätt utbildning i bagaget få möjlighet att bara ta delar av provet. Det här kan också vara aktuellt för personer som redan har haft uppgiften som trafikkonsult för ett företag inom EU. I vissa fall kan detta innebära att personen inte behöver ta examensprovet för att få tillståndet.