Yrkestrafiktillstånd! Behöver du ett ?

Yrkestrafiktillstånd

Om du planerar att dra igång en verksamhet där huvudsysslan är att erbjuda transporter av olika slag är det mycket troligt att du behöver ett trafiktillstånd med en trafikansvarig. Ansökan ska göras till Transportstyrelsen som fattar beslut om vem som blir beviljad ett tillstånd.

Observera – Även om du tidigare har fått ett trafiktillstånd kan det vara så att du måste ansöka om ett nytt. Detta till exempel om ni har utökat trafiken eller om styrelsen har förändrats med nya medlemmar eller nya positioner.

Exempel på yrkestrafik som kräver trafiktillstånd är:

Exempel på yrkestrafik som kräver trafiktillstånd är:

01

Godstrafik

Det går inte att erbjuda godstransporter mot betalning utan ett tillstånd för detta från Transportstyrelsen.

02

Busstrafik

Tillstånd ska finnas när verksamheten erbjuder transport med buss i enlighet med tidsscheman, även kallat linjetrafik. Även busstrafik som inte är linjetrafik kräver tillstånd. Detta gäller till exempel för bolag som erbjuder specifika bussresor på beställning. .

Yrkeschaufförer

Vi måste också nämna yrkeschaufförer som är en grupp som enligt lag ska leva upp till vissa krav om utbildning. Efter ett godkänt prov får chauffören ett yrkesförarbevis som gäller i fem års tid. Efter fem år måste den som kör buss, lastbil eller taxi förnya sitt yrkesförarbevis med fortbildning på minst 35 timmar.

Den som ska köra persontransporter eller godstransporter måste alltså ha både yrkesförarbevis och bevis på fortbildning för att kunna jobba på lagligt sätt i Sverige.